Wolne stanowiska w SC - informacje ogólne - Wolne stanowiska w SC - Komenda Miejska Policji w Zamościu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska w SC

 

AKTUALNIE NIE PROWADZIMY NABORU NA STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ REGULUJE
Ustawa z dnia 21 listopada 2008roku o służbie cywilnej (Dziennik Ustaw Numer  227 pozycja 1505)

Zgodnie z art. 4. wyżej wymienionej Ustawy w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej,
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Zgodnie z art. 28 ustęp 1 wyżej wymienionej ustawy pracodawca ma obowiązek upowszechniać informację o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej  przez zapewnienie umieszczenia ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kwalifikacje jakie musi posiadać kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określone w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej składanym do w/w Biuletynu.

Komendant Miejski Policji organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy upowszechniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Ogłoszenia o naborze do służby cywilnej, zamieszczane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady : link: https://nabory.kprm.gov.pl/

Dokumenty należy składać:

Komenda Miejska Policji
w Zamościu
22-400 Zamość
ulica Wyszyńskiego 2

Metryczka

Data publikacji : 31.08.2022
Data modyfikacji : 19.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zamościu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Pieńkosz
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Pieńkosz Wydział Prewencji KMP Zamość
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Pieńkosz
do góry