Stanowienie aktów prawnych - Stanowienie prawa wewnętrznego - Komenda Miejska Policji w Zamościu

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie prawa wewnętrznego

Kwestie związane ze sposobami stanowienia aktów publicznoprawnych reguluje Zarządzenie ZARZĄDZENIE NUMER 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej, zmienione;

- ZARZĄDZENIEM NUMER 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 października 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

- ZARZĄDZENIEM NUMER 44 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 13 listopada 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.

W zakresie projektowania aktów normatywnych stosuje się przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dziennik Urzędkowy Numer 100, pozycja 908).

Metryczka

Data publikacji : 19.05.2009
Data modyfikacji : 20.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zamościu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Pieńkosz Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Krukowska-Bubiło
do góry