Oświadczenia majątkowe - Komenda Miejska Policji w Zamościu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

 

W związku z zapisami w nowelizacją art.62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie

Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego Policji w  Zamościu znajduje się na stronie BIP KWP w Lublinie

link: Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu

Metryczka

Data publikacji : 20.03.2018
Data modyfikacji : 25.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zamościu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Szlingiert/Zespół ds. OIN
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Pieńkosz Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Krukowska-Bubiło
do góry