Elektroniczna skrzynka podawcza - Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP - Komenda Miejska Policji w Zamościu

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Komenda Miejska Policji w Zamościu wdrożyła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Miejskiej Policji w Zamościu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

 1. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Miejskiej Policji w Zamościu:
 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
 • Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl 

Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w punkcie 1.

 • Złożenie dokumentów w godzinach 7.30-15.30 na Biurze Przepustek Komendy Miejskiej Policji w Zamościu  przy ulicy Wyszyńskiego 2 w Zamościu na następujących nośnikach danych:
 1. Dyskietka 1,44 MB
 2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Miejskiej Policji w Zamościu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, RTF
 • ODS, ODT
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 •  PDF
 • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Metryczka

Data publikacji : 03.04.2018
Data modyfikacji : 20.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zamościu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Kopeć/Wydział Wspomagający
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Pieńkosz Wydział Prewencji KMP Zamość
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Krukowska-Bubiło
do góry