Dostęp do informacji publicznej - Komenda Miejska Policji w Zamościu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 roku (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskujące.

Komenda Miejska Policji w Zamościu

ulica Wyszyńskiego 2, 22-400 Zamość

e-mail : kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Aby wyświetlić formularz należy kliknąć w link: wniosek o udostępnienie danych.doc


 

Nasz adres:

 
Komenda Miejska Policji w Zamościu

ulica Wyszyńskiego 2, 22-400 Zamość

e-mail : kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl

 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
Niezależnie od możliwości uzyskania informacji publicznej w wyżej opisanym trybie zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, gdzie odnaleźć można odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ruchu drogowego.

 

Metryczka

Data publikacji : 19.05.2009
Data modyfikacji : 20.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zamościu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Kopeć/Wydział Wspomagający
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Pieńkosz Wydział Prewencji KMP Zamość
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Krukowska-Bubiło
do góry